FrontPage


Hej!

 

Den här sidan är till för ungdomar som snackar norska, svenska och danska.
Tanken är att vi ska undersöka hur bra vi förstår varandras språk!
Vi turas om att sätta in texter som ska vara precis 100 ord långa.
Sedan läser vi varandras texter och kommenterar dem - på norska, svenska och danska.

Om du skriver texten i Word räknar den orden åt dig – enkelt!
Du får ett bestämt ämne som du ska skriva om.

Det finns länkar till ordböcker på nätet som du kan använda om du behöver.

Några som skriver här har språket som sitt modersmål.
För några är det att andra-språk, man har alltså lärt sig norska-svenska-danska efter sitt modersmål (t ex isländska).

 

 

 

 

 

 

De som hittills har skrivit texter är isländska elever 12-14 år som pratar norska,  isländska elever 12-14 år som pratar svenska och danska elever 11 - 12 år som går i Europaskolan Luxenburg.